Sejm RP uchwalił rządową nowelizację w sprawie rozszerzenia programu „Rodzina 500+”, zgodnie z którą od 01.07.2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego 500 + będą miały wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochody rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach: w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r , a w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r.

Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek. Projekt umożliwi także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Obecnie w takiej sytuacji drugi rodzic musi złożyć wniosek o świadczenie. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowych wyjaśnień będziemy udzielać po oficjalnym ogłoszeniu  zmian w Dzienniku Ustaw.

 

Tekst: Jolanta Żwierko

Kierownik Działu Świadczeń MGOPS w Sianowie