Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie przystąpił do innowacyjnego projektu „Region Dobrego Wsparcia”. Porozumienie zawarte z Fundacją Nauka dla Środowiska gwarantuje nam dostęp do nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Już wkrótce będziemy mogli zaproponować zrekrutowanej grupie odbiorców dostęp do urządzeń przenośnych do pomiaru parametrów życiowych oraz aplikację SOS. Dzięki zaangażowaniu w projekt „Region Dobrego Wsparcia” na terenie wybranych placówek zostaną zainstalowane terminale do bezdotykowego pomiaru temperatury, który jest zintegrowany z dedykowanym stojakiem podłogowym i automatycznym podajnikiem płynów dezynfekujących. Więcej informacji już wkrótce na stronie www.mgops.sianow.pl

Tekst: Robert Suszczak kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej