W dniu 29.03.2024 r. został wypłacony dodatek osłonowy dla osób, które otrzymały już informację o przyznaniu dodatku oraz wskazały do wypłaty nr konta bankowego.
Dodatki przyznane osobom, które nie wskazały nr konta (odbiór osobisty w banku) zostaną wypłacone w miesiącu kwietniu 2024 r.
Jednocześnie informujemy osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o przyznanie dodatku osłonowego, że termin na złożenie takiego wniosku upływa 30 kwietnia 2024 r. wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Wniosek można złożyć osobiście w Dziale Świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3a lub internetowo przez ePUAP, lub profil zaufany (wniosek ten musi być opatrzony podpisem elektronicznym).
W myśl obowiązujących przepisów, dodatek osłonowy przysługuje zainteresowanym, jeśli dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza kwoty 2100 zł netto miesięcznie, a w gospodarstwie wieloosobowym – kwoty 1500 zł netto miesięcznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie (ul. Słowackiego 3A) od poniedziałku do środy w godzinach od 7:00 do 15:00 , w czwartki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 14:00 lub pod numerami telefonu: 94 30 670 38; 94 30 670 43; 94 30 670 44.

Info: MGOPS Sianów