Dział Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie przypomina, że w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”.

Na wnioski złożone w ubiegłym roku, świadczenia zostały przyznane do 31.05.2021r. Prawo do świadczenia na nowy wniosek przysługuje rodzicom/opiekunom tylko w przypadku urodzenia lub przysposobienia dziecka.

Tekst: Katarzyna Mackiw z-ca kierownika Działu Świadczeń