Dział Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że prawo do świadczenia wychowawczego osobom uprawnionym, wychowującym dziecko do 18 roku życia zostało ustalone do maja 2021 roku. Informację o przyznaniu świadczeń wnioskodawcy otrzymali drogą elektroniczną. Aktualnie Dział Świadczeń przyjmuje wnioski wyłącznie od osób, które nie miały ustalonego prawa do świadczenia 500+ (np. urodzenie dziecka). Jednocześnie informujemy, że wszystkie wypłaty świadczeń są realizowane zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie: www.mgops.sianow.pl

Tekst: Katarzyna Mackiw