Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć od 4 stycznia do 31 października 2022 r. wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek można złożyć papierowo, elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku złożenia wniosku w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatku osłonowego następuje w dwóch równych transzach płatnych do 31 marca 2022 r. (pierwsza transza) oraz do 2 grudnia 2022 r. (druga transza). W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 lutego do 31 października 2022 r. dodatek osłonowy wypłacany jest jednorazowo niezwłocznie po jego przyznaniu.

Te terminy zapamiętaj:

  • Wniosek złożony do końca 31 stycznia 2022 – wypłata nastąpi po rozpatrzeniu wniosku, w dwóch transzach, w tym pierwsza rata do końca marca,
  • wniosek złożony między 1 lutym 2022 a 31 października 2022 – wypłata jednorazowa, w całości przyznanej kwoty, po rozpatrzeniu wniosku,
  • wnioski złożone po 31 października 2022 nie będą rozpatrywane.

Wnioski można składać za pośrednictwem platformy ePUAP lub w formie papierowej w Dziale Świadczeń MGOPS w Sianowie (76-004 Sianów ul. Słowackiego 3A) od poniedziałku do środy w godzinach od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 14:00. Więcej informacji na stronie: www.mgops.sianow.pl Link do wniosku: https://www.mgops.sianow.pl/dodatki-oslonowe-wnioski-do-pobrania/

Tekst: Katarzyna Mackiw z-ca kierownika Działu Świadczeń MGOPS