Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wdraża od kilku lat programy skierowane do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej. Projekt, do którego przystąpiliśmy ma przyczynić się do poprawy jakości obsługi klientów, poprzez wprowadzenie zmian w strukturze i organizacji Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. W związku z jego realizacją część zespołu MGOPS uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do Gminy Klucze i Wieliczka. Ośrodki te zakończyły już reorganizację i funkcjonują w znacznie zmienionych strukturach organizacyjnych. Spotkania z pracownikami tych OPS-ów miały charakter warsztatowy, co w znacznym stopniu ułatwiło skrócenie dystansu pomiędzy uczestnikami zajęć. Zarówno Dyrektor MGOPS w Wieliczce Pani Dominika Chylińska jak i Dyrektor GOPS w Kluczach Pan Ryszard Kamionka to wieloletni samorządowcy, którzy uważają, że podstawą zmiany w funkcjonowaniu pomocy społecznej musi być głęboka reorganizacja polegająca na oddzieleniu pracy socjalnej od świadczeń i usług. Dzięki tym spotkaniom mamy szansę uniknąć pułapek i błędów w procesie wdrażania zmian reorganizacyjnych. Jesteśmy „Gotowi na zmiany”…

Tekst: E.Ałtyn z-ca kierownika MGOPS

Foto: E.Ałtyn, P.Kubicka, E.Kaszak