Od 1 października 2020r. obowiązywać będzie nowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z ustawą z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (poz. 875) świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 900 zł.
Oprócz wzrostu progu dochodowego do przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadza się również mechanizm przeliczania wysokości świadczenia w przypadku przekroczenia tegoż kryterium. Dzięki wykorzystaniu tego mechanizmu w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego prawo do świadczeń będzie przysługiwało, tyle że w zmniejszonej wysokości.
Opisane wyżej zmiany będą miały zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020r. Do tego czasu mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Tekst: Katarzyna Mackiw MGOPS Sianów