Gmina Sianów przystąpiła po raz kolejny do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020. Już od czwartku 18 czerwca mieszkańcy Gminy Sianów, którzy na stałe opiekują się niepełnosprawnymi członkami rodziny mogą składać wnioski o świadczenie usług opieki wytchnieniowej. Działania programu realizowane będą w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania niesamodzielnej  osoby niepełnosprawnej. Kwalifikacja do programu „Opieka wytchnieniowa” będzie przebiegała w oparciu o kartę zgłoszenia (obowiązkowo) oraz kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej (fakultatywnie). Zakończenie naboru wniosków przewiduje się na dzień 23 czerwca 2020r. Program na terenie Gminy  realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie. Na każdym etapie postępowania możliwy jest kontakt (telefoniczny, pocztowy, mailowy). Osobą wskazaną do kontaktu jest Paulina Zapołoch oraz zespół pracowników socjalnych.

Tekst: Robert Suszczak kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej

Do pobrania załączniki:

  1. Informacja dodatkowa do Wzoru Karty zalacznika nr 7 do Programu
  2. Karta oceny- stanu osoby niepelnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM 11 luty
  3. Karta zgloszenie do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020
  4. Karta wykonania uslug opieki wytchnieniowej – edycja 2020
  5. Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 r.