Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego od 24 października zawieszona zostaje do odwołania działalność placówek wsparcia dziennego: Dzienny Dom Senior+, Klub Senior+, Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie. Decyzja ta podyktowana jest względami bezpieczeństwa w obliczu rosnącej skali zakażeń koronawirusa. Wszystkie osoby objęte na co dzień wsparciem tych placówek mogą liczyć na pomoc świadczoną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa”. Więcej informacji o nowych formach działań środowiskowych na stronie: www.mgops.sianow.pl

Tekst: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS/ŚDS

senior